Loading

Бившият Дом на армията в Брезник ще бъде превърнат в Исторически музей

На заседание на Министерския съвет днес кабинетът отне поради отпаднала нужда имот от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към Министерството на отбраната и промени статута му от публична държавна в частна държавна собственост.

Имотът се намира в центъра на Брезник и включва двуетажна сграда. С предоставянето на имота ще се реализира Общински исторически музей, в който ще се показва историческото миналото на града и общината.

 

 

 

mirogled.com