Loading

Брезник ще се пази от палежите на контейнерите за битови отпадъци със специални кошчета за пепел

В града са поставени 20 такива.
Закупуването им е по пилотен проект. Разпределението на кофите за пепел и сгурия ще продължи до края на месец януари 2015 г.
„Умоляваме гражданите съвестно да ползват новите съдове. В специализираните кофи няма опасност да възникне пожар. “Бобрите” се палят, защото като много често в сгурията има жар”, коментираха от общината.
Новите кофи са метални и няма опасност да прогорят. Те се поставят в близост до обикновените съдове за смет.

 

 

mirogled.com