Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 08.07.-12.07.13 г.

Община Брезник

 

На 08.07.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Велковци

 

На 08.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слаковци

 

На 08.07.2013 г. /13.00-16.00 ч/ - гр. Брезник - ул. „Строител”, ул. „Любаш”, ул. „Неделко Савов”, ул. „Видрица”, ул. „Иглика”

 

На 09.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Непразненци

 

На 10.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Слаковци

 

На 11.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Гърло

 

На 12.07.2013 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Муртинци

 

 

източник:ЧЕЗ