Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 10.03.-14.03.14 г.

Община Брезник            
с.Бегуновци, ОБЩ.Брезник     12.03.2014     09:00 - 16:00    
с.Бегуновци, ОБЩ.Брезник     13.03.2014     09:00 - 16:00    
с.Станьовци, ОБЩ.Брезник     10.03.2014     09:00 - 16:00    
с.Станьовци, ОБЩ.Брезник     11.03.2014     09:00 - 16:00    

 

 

източник:ЧЕЗ