Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Брезник за периода 16.06.-20.06.14 г.

гр. Брезник: "9-ти септември" № № 2, 3, 4, 5, 6, 8; "Александър Тинков" № № 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; "Андрей Михайлов" № № 70, 73, 75, 83, 86, 88  16.06.2014  09:00 - 16:00 

гр. Брезник: "Борис Калев" № 1; "Бреза" № 4; "Бърдо" № № 1, 3, 4; "Георги Ив. Бунджулов" № № 4, 5, 6, 7, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 9  17.06.2014  09:00 - 16:00

с. Долни Романци  17.06.2015  09:00 - 16:00 

гр. Брезник: "Цвета Лумбарова" № № 49, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86  18.06.2014  09:00 - 16:00

гр. Брезник: ул. "Гледан" № № 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7  18.06.2015  09:00 - 16:00 
с. Горна Секирна  19.06.2014  09:00 - 16:00 

с. Видрица  19.06.2014  09:00 - 16:00 

с. Долни Романци  20.06.2014  09:00 - 16:00 

с. Видрица  20.06.2014  09:00 - 16:00

 

 

източник:ЧЕЗ