Loading

Изпълнителният директор на агенцията по горите инж. Тони Кръстев ще открие ловния сезон на дребен дивеч

Събитието е на 4 октомври – събота.

Излетът ще се проведе в местността „Билинско равнище” на територията на ловно сдружение „Сокол” в Брезник. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително. Преди започване на излета ще бъде извършена проверка за наличие на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие. След това ще бъдат попълнени разрешителните  за лов.

На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов.

 

 

 

mirogled.com

Този инженер защо не е

Този инженер защо не е заделил пет минути, в който да обясни на
Брезнишките общинари как се осъществява резитбата на декоративни дървета. Погледнете на какво е заприличало градчето Ви? Нямате ли
поне един специалист в тази област?