Loading

Кметът на Брезник Васил Узунов забрани поливането с питейна вода

Освен това с негова заповед вече не е разрешено миене на коли, пълнене  на  басейни  и др.

Той е разпоредил на кметовете и кметските наместници в общината да подемат разяснителна кампания сред населението относно спешността на наложената мярка.  Нарушителите  ще бъдат  предупреждавани  писмено , след  което  при  повторно  нарушение  ще се  съставят  актове. В населените места  с  с воден режим пък ще  се  пристъпва  директно  към  съставяне  на  актове  за  нарушение.

Кметът е наредил също водоизточниците  да  се  наблюдават  системно  и  при  необходимост  да  се  предложи  въвеждане на режим  на  водоснабдяване.

Брезник черпи вода от язовир „Красава“. Водата обаче не достига и през лятото общината е сред най-засегнатите от сушата.

 

източник:mirogled.com