Loading

Концесионeрът на златното находище в Брезник дарява работни проекти за по-добро водоснабдяване в шест населени места в региона

Фирмата ще подпомогне града и селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци. Това съобщи пресцентъра на дружеството.

Дрежстовото е провело хидрогеоложки и хидроложки проучвания в района на Брезник. При тях е установена възможност за осигуряване на допълнителни водни количества от водоизточник в района на с. Гърло. Според експертите той може да бъде присъединен към водоснабдителната мрежа на града и околните населени места, при което изцяло ще бъде решен съществуващия проблем с недостиг на питейна вода в село Слаковци в периоди на засушаване.

Проектът за допълнително водоснабдяване на Брезник и селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци предвижда реконструкция на помпена станция, водочерпателна шахта, ревизионни шахти и напорен водопровод. Чрез изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до водопроводната мрежа на село Слаковци пък ще бъде решен проблемът с недостиг на питейна вода в селото, според специалистите на фирмата – концесионер.

С изготвените работни проекти община Брезник ще има възможността да кандидатства за финансиране на изграждането на необходимите водовземни и водоснабдителни съоръжения по европейски програми.

Чрез присъединяване на водоизточника в района на с. Гърло към градската водоснабдителна мрежа на Брезник ще бъде осигурено допълнително питейно-битово водоснабдяване, посочва пресцентърът на „Трейс Рисорсиз“. Според концесионера така ще бъдат изпълнени изискванията на решението по ОВОС и на местната общност реализацията на инвестиционното предложение да не засяга негативно водоснабдяването на населените места.

 

 

 

източник:mirogled.com