Loading

Модерна ферма ще бъде изградена в Завала

Инвестиционното намерение е на фирма „Мегастрой“ с управители Антония Никодимова Гоцева и Анджей Тадеуш Голига.
Ще бъдат изградени зърнохранилище и фуражна кухня, сеновал и овчарник, производствена складова база, фотоволтаична централа и производствена сграда.
На покрива на основната постройка ще бъде изградена фотоволтаична инсталация с мощност 200 kWt. Предвижда се обекта да се изгради като специализирано производствено предприятие за полуинтензивно оборно-пасищно отглеждане с осигурени дворчета за разходка на 800 овце-майки, специализирани за производство на мляко. Ще бъде направена необходимата инфраструктура и окомплектовка със съответната специализирана техника, обслужваща технологичните линии: фуражопроизводство, отглеждане, хранене, доене, както и технология на тора, съобразена с изискванията на Нитратната директива.

 

 

mirogled.com