Loading

Община Брезник предоставя на концесия язовир „Красава”

Процедурата е обявена от общинския съвет в града. Концесията ще е със срок 15 години, а бъдещият концесионер няма да има право да преотдава язовира на трети лица, са решили местните законотворци.  Водоемът се намира в махала „Банкова” в землището на брезнишкото село Красава. Той е с обща площ от 27.286 дка и е публична общинска собственост.  В предметът на концесията влизат дейности по риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получените по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие./източник:БНР-Благоевград/