Loading

Общината в Брезник търси консултант за пътя, който ще бъде изграден до Гигинския манастир

Вече е обявена обществената поръчка с предмет „Консултиране, свързано с управление на дейностите по проекта реконструкция на път до манастир „Св.Св.Козма и Дамян” с.Гигинци” и реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци, община Брезник.

Консултантът следва да извърши услуги за управление на проекта и отчитане на дейностите по управлението му, в това число, но не само – да изготви заявка за междинно плащане и заявка за окончателно плащане.  Стойността на подаваните оферти на трябва да надхвърлят 65 000 лв. Спечелилият пък ще получи авансово плащане от 50%, а цялата сума ще му бъде изплатена до седем дни след приключване на проекта. Пътят  и водопроводът трябва да бъдат изградени до 15 юли 2015 г.

Общината в Брезник е спечелила проект за асфалтиране на пътя до „Св. Св. Коза и Дамян” пред министерството на „Земеделието”. Стойността му е 1,5 млн. лева без ДДС. Отсечката е с дължина 6 км. Освен полагането на асфалт, ще бъдат направени и отводнителни канавки.

Пътят към Гигинския манастир стана общински с решение на Министерския съвет. От общината веднага разработили проект, с който кандидатствали, за да може трасето да бъде асфалтирано.

В момента пътя е покрит с чакъл. Това прави трудно достъпен манастира. Въпреки всичко „Св. Св. Козма и Дамян” се посещават ежемесечно от стотици миряни.

 

източник:mirogled. com