Loading

Поливане и оран на овощна градина

<Предстои засаждане на 30 дка овощна градина в Брезнишко. Търся фирма или физическо лице с трактор и цистерна за оран и подготовка на терена и 1-2 пъти седмично поливане през летните месеци, всичко това за срок мин. 5 години.>