Loading

С пет години е продължена концесията на язовир „Брезник”

 Решението е на брезнишкия Общински съвет и е от 23 юни т.г. , съобщиха от общината. Фирмата, която стопанисва водоема- ЕТ „Марияна – Васко Шунин” се задължава да се извърши за собствена сметка експертиза и оценка на конструктивната и технологична сигурност на язовирната стена и прилежащите съоръжения, както и въвеждане в експлоатация на съоръжението. Това трябва да стане в срок от 1 година, считано от 8 юни 2014 г. В замяна на това, концесионерът се освобождава от плащане на концесионна вноска до изтичане на едногодишния срок. Язовир „Брезник” е един от проблемните язовири в региона, стана ясно след проверката на водемите, разпоредена от областния управител на Перник Михаил Михайлов и извършена през месец май. Заради констатациите на експертите, със своя заповед от 1 юли т.г. , той разпореди водоемът да се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправност, а до края на август да бъде възложен проект за ремонтни работи. Язовир „Брезник” е отаден на концесия през 2000 година, като срокът на концесионния договор с ЕТ „Марияна – Васко Шунин” е 15 години. Предмет на концесията са рекреация, спорт, риборазвъдна дейност, риболов, отдих и др.
Източник: http://gradski.org/archives/43813 | Градски вестник - Перник