Loading

„Топъл обяд” ще получават социално-слабите брезничани от 1 октомври до 31 декември

От услугата ще се възползват 40 жители на планинското градче , които са с доход по- нисък от диференцирания минимален и възрастни хора с минимални пенсии, неосигурени, самотно живеещи родители с деца, както и хора, изпаднали в неравностойно социално положение. Дневното меню включва супа, основно ястие и хляб. Обществената трапезария стана възможна след спечелен от общината проект . Той е на стойност 5888 лева, като размерът на помощта за един храноден е 2.30 лева. През месец април т.г. приключи успешно предишния етап на проекта за обществена трапезария. Услугата обществена трапезария е залегнала и в стратегията на община Брезник за развитие на социалните услуги в периода 2016-2020 година. /източник:БНР/