Loading

Антициклонът носи рекордно ниските температури

Образуването и времетраенето на антициклоните в умерените ширини има годишен ход. През зимата те имат по-голяма мощност и продължителност, отколкото през лятото. Ето защо и времето в тях ще се изменя през отделните сезони.
За характера на времето в антициклона от голямо значение е образуването на инверсионни слоеве. Тези инверсии могат да бъдат както приземни, така и на различни височини.
Приземните инверсии понякога са много мощни и стигат във височина 1 км, а понякога и до 2 - 2,5 км. Благодарение на това често се образуват гъсти, продължителни и много разпространена мъгли, особено в централната част на антициклона.
Източната част на антициклоните в умерените ширини на северното полукълбо през зимата се отличава с малка облачност, умерени северни ветрове и най-ниски температури. Поради липса на фронтове отделните елементи на времето, като облачност, мъгли или валежи, имат предимно вътрешномасов характер.
В централните части на антициклона през зимата се наблюдават най-ниски температури поради честото изясняване и свързаното с това радиационно изстиване. Когато антициклонът е разположен над пресечена местност, в котловините се формират мощни температурни инверсии и температурите се понижават още повече. Най-ниската, температура в България (-38,3С) е отбелязана в Трънската котловина също при антициклонално състояние.