Loading

Община Брезник очаква 86 000 лв. приходи от наеми и продажби

86 600 лв. са очакваните приходи през 2012 г. в общинската хазна на Брезник от наеми и продажби на имоти. Това е заложено в програмата за разпореждане и управление с общински имоти.

В бюджета на Брезник е предвидено да влязат от наеми 60000 лв., от продажби - 18600 лв., а от такси от ползване на тротоарно право и от пазара - 8000 лв.
Само в града под наем ще бъдат отдадени 79 обекта, а отделно има доста и по селата от региона. Срещу заплащане се предоставят помещение за лекарски кабинети, апартаменти, павилиони и др. Най-висок е наема на спортното игрище в село Бегуновци. Желаещите да го ползват трябва да заплатят 11 119 лв. за година.
Разходите за оценки на имоти, обяви и др., заложени в общинската програма, са в размер на 2500 лв.