Loading

Прекъсвания в електрозахранването в Брезник и околните села 14-18.Ноември

За периода 14-18.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти от Брезник и околните села за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове.

На 14.11.2011 г. /9.00 - 10.30 ч./ - гр. Брезник - ул. „Октомври", ул. „И. Тимофеев", ул. „Гледан"
На 14.11.2011 г. /11.00 - 12.30 ч./ - гр. Брезник - ул. Видрица, ул. Граово, ул. Гребен, ул. Вл. Захариев, ул. Могилица
На 14.11.2011 г. /13.00 - 14.30 ч./ - гр. Брезник - ул. „Строител", ул. „Иглика", ул. „Н. Савов", ул. „Нестор Петров", ул. Яровец
На 14.11.2011 г. /15.00 - 16.30 ч./ - гр. Брезник - фирми в района на бивше Военно поделение
На 15.11.2011 г. /13.00 - 16.00 ч./ - с. Гоз - мах. „Логатор" и мах. „Доганджи"
На 16.11.2011 г. /9.00 - 16.00 ч./ - с. Завала, с. Билинци

Източник: ЧЕЗ