Loading

Стартира информационна кампания за земеделски производители

От утре започва информационна кампания сред земеделските поизводители и земеделските стопани за новости в системата за единни плащания.Експерти от Областната служба за съвети в земеделието, представители на Областната дирекция „Земеделие" и служители в земеделските служби в шестте общини ще бъдат на разположение на земеделските производители с информация за промените касаещи системата за единни плащания. Специалистите ще отговарят и на въпроси, касаещи новия прием на документи за кандидатстване по мярката за подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.
На 26 март ,когато ще бъде отворена мярка 141 за подпомагане на преструктурирането на полупазарните стопанства, стартират още две мерки- 122, за подпомагане на икономическата стойност на горите и 142 за подпомагане на организации на производители.Прозорците и на трите ще останат отворени до 28 декември.
По време на информационната кампания,която стартира от утре, ще има изнесени приемни- на 20 март в Брезник, на 23 в Ковачевци, на 27 март в Земен .Финалът ще е в Трън на 29 март.Срещите с производителите във всички общини ще започват в 14 часа.