Loading

Днес се отбелязва световният ден на потребителя

На 15 март е Световният ден на потребителите. Датата на честване на е в памет на прословутата реч на американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите. Кенеди посочва четирите основни права на потребителя: правото на безопасност; правото на информация; правото на избор; правото да бъдеш чут. В последствие са добавени още четири като правото на образование, правото на задоволяване на основните потребности, правото на обезщетение, а също и правото на здравословна околна среда. Осемте права са залегнали в правилата за защита на потребителите. Те са признати от ООН.
В България денят на потребителя се чества вече 20 години. Тогава е създаден специален Закон за защита на потребителите, чиято цел да установи по-добър баланс във взаимоотношенията на пазара между производители, търговци и потребители, ясни правила при осъществяване на търговските дейности, както и да осигури безопасност при потреблението и по-добро качество на живот. Във връзка със синхронизирането на българското законодателство с европейското на 10 юни 2006 година влезе в сила нов Закон за защита на потребителите (ЗЗП).

Колко от нас знаят правата си на потребители? Колко от нас са ги потърсили и знаем ли как и къде да ги търсим?