Loading

Приключва есенната сеитба в региона

През изминалата седмица земеделските производители от областта насочиха усилията си предимно към дълбоката оран и сеитбата на есенните култури и по-малко към предсеитбената подготовка. Към 1 декември в областта са подготвени за сеитба на пролетници 163 410 дка. Най-много площи с предсеитбена подготовка има в община Радомир - 87 320 дка. Следват: Брезник - 29 175 дка, Перник - 29 000 дка, Трън -11 865 дка, Ковачевци-200 дка и Земен - 850 дка. Увеличили са се площите с дълбока оран, които са предназначени за сеитбата на пролетни култури идната година. Към 1.12.2011г в региона са изорани общо 74 745 дка. Традиционно най-много пролетници сеят в Радомир. До сега там изорани 50 135 дка. След тях се нареждат: Брезник - 15 250 дка, Перник - 8 000 дка, Ковачевци- 1 330 дка и Земен - 30 дка. С много бавни темпове върви предсеитбеното торене. Все още не са започнали да подхранват в: Перник, Брезник, Трън и Земен.

Земеделските производители от областта са насочили сега усилията си главно към довършване на есенната сеитба. Към 1 декември в региона са засети общо 138 793 дка с пшеница. Най-много жито са засели стопаните от Радомир- 71 260 дка. Следват: Перник- 27 000 дка, Брезник- 26 340 дка, Трън - 8 865 дка, Ковачевци- 5 000 дка и Земен - 328 дка.

Повече в сравнение с миналата година ще са площите засети с есенен ечемик. До сега в региона с тази култура са засети 7056 дка, от които 4 900 дка са в радомирско. Останалите са в Перник - 1000 дка, Брезник - 800 дка, Ковачевци-200 и Земен - 156 дка.

До сега в областта са засети общо 1 515 дка с ръж, от които 835 са в Брезник, 420 в Радомир и 260 в Перник.

С тритикале са засети общо 1027 дка, от които по 400 дка има в Брезник и Перник и 227 в Земен.

Повече в сравнение с предходната година ще са площите със зимна маслодайна рапица. До момента в областта с тази култура са засети общо 6 070 дка. О тях 3000 дка са в Трън, 2 130 в Радомир, 800 в Брезник и 140 в Перник.

Земеделските стопани в региона са обезпокоени от продължителното засушаване, което лишава почвата от влага. Надеждите са в близките дни да падне дъжд и едва след това сняг, за да се надяват на добра реколта догодина.