Loading

Язовир Конска - на концесия

На заседанието си на 21 юни минипарламента в Брезник реши да възложи на кмета да да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир „Конска" под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

Източник: breznik.info