Loading

В брезнишка община има големи площи земя с висока природна стойност

Около 40 000 дка в Пернишка област попадат в площи с висока природна стойност, съобщи Ирена Топалова - главен експерт - координатор на Националната служба за съвети в земеделието в региона, цитирана от economynews.bg.Земеделските производители, които притежават земя с висока природна стойност и се грижат за нейното добро състояние, могат да получат по-големи субсидии. Причината е, че поддържането на тези терени е много по-трудно и разходите са значително повече, защото има определени правила за косене, правила, свързани с гъстотата на животните, срокове за тяхната паша и още куп други изисквания. Изисква се още продължаване на традиционните нискоинтензивни земеделски практики на паша и сенокос, като се избягва третирането с изкуствени торове и пестициди. Трябва да се има предвид, че пълното почистване на пасищата от храсти и камъни също не е желателно, тъй като те са убежище за различни птици, дребни бозайници и насекоми.

В брезнишка община има обширни терени, а също в пернишката и в трънската община. Трийсет и девет души са одобрени да стопанисват площите, да развиват биологично растениевъдство и да опазват застрашени от изчезване местни породи. Само тук се отглежда специализирана аборигенна порода овце, наречена брезнишка и източностаропланинска, твърди Топалова.

44 млади фермери са одобрени по програмата за развитие на селските райони. Те отглеждат предимно трайни насаждения и картофи. По предварителни данни от преброяването значително са се увеличили трайните насаждания в областта, включително и стопанисвани от млади фермери, увери Топалова. Само един проект е подаден от региона по мярката за модернизиране на земеделските стопанства.

Животновъдите с ферми от първа категория в областта са 13, с общо 652 животни. В региона са регистрирани и 10 ферми от втора категория със 139 крави. Най-много са фермите от трета категория - общо 341.

До 15 май е срокът за подаване на заявления за кампанията по директните плащания без санкция. След този период ще се отнема по 1% от субсидията за всеки просрочен ден. Ако стопаните представят удостоверение, че се грижат за земя с висока природна стойност, автоматично кандидатстват за допълнителна субсидия за агроекология от Програмата за развитие на селските райони и мярка 214. Така в края на годината или началото на следващата един земеделец може да получи за декар европейска субсидия плюс доплащане от държавата, както и пари от Програмата за селските райони.