Loading

Брезник: Планирани прекъсвания на електроподаването 14-19 май 2012

На 14.05.2012 г. /9.00 - 10.00 часа и 15:00-16:00 часа/ - с. Горни Романци, с. Долни Романци, с. Арзан, с. Красава, с. Ярославци, с. Брусник, с. Завала, с. Озърновци
На 16.05.2012 г. /9.00 - 10.00 часа и 15:00-16:00 часа/ - с. Горна Секирна, с. Долна Секиран, с. Брезнишки извор, с. Садовик, с. Режанци, с. Бегуновци, с. Непразненци, с. Гигинци, с. Беренде, с. Кошарево, с. Банище, с. Душинци
На 16.05.2012 г. /9.00 - 10.00 часа и 15:00-16:00 часа/ - с. Станьовци
На 17.05.2012 г. /9.00 - 16.00 часа/ - с. Садовик, с. Брезнишки извор, с. Режанци

ЧЕЗ изпълнява амбициозна инвестиционна програма и всекидневно предприема мерки за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията извършва дейности, свързани с изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения по мрежи Средно и Ниско Напрежение, присъединяване на нови абонати, оперативни превключвания, реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на стълбове/, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове. С цел тяхната успешна реализация се налагат кратковременни прекъсвания и/или са възможни смущения в електрозахранването.