Loading

За да не Ви изненада тока, ЧЕЗ предупреждават ...

... за планирани прекъсвания. Ето и графика:

Община Брезник

На 17.01.2011 г. /08.30-10.30 ч./ - с. Селищен дол.

На 17.01.2011 г. /11.00-12.30 ч./ - с. Велковци - мах. Палилула.

На 17.01.2011 г. /13.00-14.30 ч./ - с. Велковци.

На 17.01.2011 г. /15.00-16.30 ч./ - с. Слаковци.

На 18.01.2011 г. /08.30-10.30 ч./ - с. Слаковци.

На 18.01.2011 г. /11.00-16.00 ч./ - с. Ноевци.

На 19.01.2011 г. /09.00-12.00 ч./ - с. Конска.