Loading

Голям интерес се към Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група Брезник – Трън.

Голям интерес се отчита към Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група Брезник – Трън. Това е причината срокът за прием на проектни заявления за подпомагане по всички мерки да има нова крайна дата, каза за ТВ Кракра Петко Симеонов от сдружението. Сред мерките, които земеделците могат да кандидатстват са модернизиране и обновяване на технологичната база на предприятията в земеделския сектор. С проектите по нея стопаните могат да повишават производителността във фермите си. Още един месец ще могат да кандидатстват и по мярка за Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Нейната цел е модернизиране и повишаване ефективността в хранително-преработвателната промишленост, за да се подобри качеството и безопасността на произвежданите храните. За всички 9 мерки, по които срокът се удължава, заинтересованите могат да намерят в сайта на Сдружението. Крайната дата беше до днес, но от утре приемът се възобновява.

източник:krakra.tv