Loading

Фирма търси да назначи Енергетик

I. ИЗИСКВАНИЯ:
1.Образование: Висше или средно техническо, свързано с енергийни мрежи и енергооборудване.
2.Опит за придобита позиция – минимум 2 години.
3.Задължителни познания : Да познава съоръженията в сектора, в който работят по-големите консуматори и тези с непрекъсваем процес, правилниците по техническа безопасност на подстанции и мрежи и ведомствените инструкции, свързани с правилната експлоатация на електросъоръженията и периодите за извършване на ремонтите на енергийните мрежи и енергооборудването.
4.Компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet
5.Лични качества: умение за работа в екип и самостоятелно, лоялност и коректонст, комуникативност, оперативност и инициативност.
II.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1. Координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.
2. Анализира причините за възникналите аварии на енергийните мрежи и енергосъоръженията и участва в тяхното отстраняване.
3. Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.
4.Планира и договаря необходимите количества ел.енергия с електроразпределителните дружества.
5. Поддръжка на цялата инсталация и енергосъоръженията.
III.ФИРМАТА ПРЕДЛАГА
1.Отлични условия на труд.
2.Дългосрочен ангажимент
3.Твърда заплата
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност. Информацията предоставена от кандидатите е защитена по смисъла на ЗЗЛД.
Месторабота: гр. Брезник

 

източник:http://www.jobs.bg/f1658758