Loading

С 200 хиляди намаляват бюджета на община Брезник

Актуализацията на бюджетите на общините на подмина и община Брезник. 200 хиляди лева по-малка от първоначално заложената е новата макрорамка, която беше предоставена на обществено обсъждане на гружданите. Най-голямо свиване ще има в капиталовите разходи 58 000 лева, като целта е да не се преустановява работата по обекти, свързани с водоснабдяването. За разлика от повечето общини, брезнишката няма неразплатени сметки и това ще помогне да не се стига до свръхнепопулярни мерки като намаляване на заплати или излизане в принудителен неплатен отпуск на служителите от общинската аднминистрация. Брезничани се оказаха и изключително дообри данъкоплатци, като в края на юни събираемостта на средствата от местни данъци и такси стигна 82 процента.