Loading

Кой "изкяри" от ремонта на читалищата? - прочетено във вестник "Строител"

Вместо за 280 000 лева, община Брезник ще ремонтира две читалища за ... 415 000 евро

Открай време в България битува схващането, че големият бизнес е в големите градове, а „яките кинти" и „дебелите пачки" се правят най-лесно покрай едромащабните инфраструктурни проекти. Нищо подобно. Ако някой все още не знае, в големите градове (според официалната статистика те са само седем) и конкуренцията е огромна, и тружениците в т. нар. компетентни органи са по трима-четирима на квадратен метър. На всичкото отгоре и експертите от Брюксел все там ходят на „визитация".

Голямата далавера е в малките и обезлюдени общини 

Според един от ключовите документи на европейска България - Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в концептуално отношение картинката изглежда по следния начин. 

„Мрежата от населени места в България се състои от 7 големи града с население над 100 000 души, 27 града със среден размер (с население между 30 000 и 100 000 души) и 200 градчета с население под 30 000 души.Националната дефиниция определя като селски райони общините, в които няма населено място с население над 30 000 души. Тази дефиниция е използвана при Програма САПАРД, ще се прилага и при Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.Съгласно тази дефиниция в България има 264 общини, 231 от които са класифицирани като селски. Тези райони обхващат 81% от територията и 42% от населението на страната. Средният брой на населението за селските общини е 13 800, въпреки че има значителни различия между отделните общини. Около 40% от

 

селските общини са малки по размер - с население под 10 000 души, като в тази група почти една трета от общините са с население под 5000 души...".И още:„Националният териториално урбанистичен модел определя 36 агломерационни зони, състоящи се от градски център и околностите като част от същия полюс на растеж (каквото и да означава това). В тези зони са включени 53 селски общини, които заради близостта и интеграцията си с градските центрове разполагат с по-добър човешки потенциал и с по-добри възможности за икономическо развитие.По-голямата част от селските общини - общо 178 на брой - са разположени извън полюсите на растеж на най-големите и средните по размер градове, въпреки че те обхващат 58% от селското население и 70% от територията в селските райони.Селските райони извън агломерации се характеризират с по-голям спад в броя на населението, по-ниско образователно равнище на работната ръка и много по-високи нива на безработица. Необходимо е да се подобри физическата инфраструктура и качеството на основните услуги в тези общини, за да се подобри тяхната конкурентоспособност и способността им да задържат младото и по-добре образованото население..."Усвояването на еврофондовете -по рецептата на Мечо Пух:колкото повече, толкова повече!_____________________________На 12 февруари 2010 година регионалните медии в Пернишко разпространиха една наистина сензационна новина: „Община Брезник е спечелила европроект за ремонт на читалище „Просвещение" - гр. Брезник, и читалище „Пробуда" - с. Ноевци, на обща стойност 1, 5 млн. лева. Днес на извънредно заседание на Общинския съвет в Брезник беше приет бюджетът за 2010 година. Общата сума е 3, 439 млн. лева".Ако въпросните сгради бяха на по седем-осем етажа, в тях вреше и кипеше от културна и просветна дейност, а заради изобилието от местни таланти Брезник бе обявен за европейска столица на художествената самодейност - да, и пет общински бюджета да бяха хвръкнали за реконструкция и модернизация на двете читалища - пак щеше да е малко.Но не би. Към днешна дата в Брезник живеят общо 4300 души, а с. Ноевци е с около 630 жители. Освен това според последните демографски статистики в общината живеят около 120 деца на възраст от три до шест години, а през учебната 2005/2006 г. в клас са влизали общо 550 ученици. И накрая - на всеки 1000 души се падат по 5 новородени и 20 починали, като тенденцията е отрицателният прираст да става... все по-отрицателен.Колкото до обектите, става дума за две съвсем стандартни постройки от социалистически тип, чиято обща разгърната застроена площ я има 2000 квадрата, я не. Плюс очевидния факт, че от известно време насам читалището в Брезник е със съвсем прясно ремонтирана фасада.                                                                                                                ______________________________________________________________По всичко личи, че все още прясно ремонтираната фасада на читалището в гр. Брезник ще бъде ремонтирана още веднъж. В противен случай победителят в конкурса - пазарджишката фирма "Термикс ЕС" ООД, едва ли ще сколаса да оправдае бюджета на проекта. А и доверието на брезнишките общинари, разбира се...

  Тъкмо поради тези няколко детайла в Програмата за развитие на община Брезник през 2010 г. е записано: „Рехабилитация на читалищните сгради в общината (Брезник и селата Ноевци, Кошарево, Бегуновци и Велковци). Обща стойност на приоритета - 280 000 лева. Фондове  на  ЕС - 150 000 лв., общински бюджет - 50 000 лв., министерства (държавата) - 80 000 лева". Оттук нататък слушаме „злите езици", които много добре знаят кой и защо е вдигнал мизата точно пет пъти.Автор и основен двигател на идеята е местен предприемач, който по принцип върти бизнес в най-големите населени места в областта - Перник иРадомир. Първоначално амбицията му е да уреди от фонд „Земеделие" 1, 8 млн. лв. за ремонт на читалище „Просвещение" вБрезник. Парите трябва да бъдат отпуснати по Мярка 322 - „Обновяване и развитие нанаселените места". Обществената поръчка трябва да я спечели строителната фирма, с която работи синът на предприемача, докато „мозъкът" на схемата ще се задоволи с хонорара на консултант по проекта.

След парламентарните избори през лятото на 2009 г. обаче схемата се обърква в две направления. Първо - веднага се намира трезвомислещ човек (дали в Министерството на земеделието и храните, дали в общинската администрация, или пък някъде из високите етажи на изпълнителната власт - няма значение), който охлажда апетита на предприемача с около 300 000 лв. и „вкарва" в проекта още един обект - читалище „Пробуда" в с. Ноевци.За второто объркване - поне според информацията, с която в. „Строител" разполага - „виновник" е възложителят на поръчката община Брезник, в лицето на кмета Христо Миленков и неговия заместник Георги Лазаров. От една страна, те орязват парите по проекта с още 400 000 лева. А от друга - провеждат конкурса така, че фирмата фаворит

 

тотално изпада от класирането. И принуждават предприемача благодетел с дълбока горест да проскърца със зъби, че по-честен конкурс от „тоя" въобще не бил виждал. Което по принцип е похвално, но в частност въобще не върши работа, защото друг играч успява да обърне резултата в своя полза чрез най-баналната конкурсна рецепта: титанични гаранционни срокове, които явно ще се прехвърлят за изпълнение (евентуално) по наследство - поне до второ-трето коляно.Чукче - левче!Две чукчета... малка спретната къщуркас беемве отпред______________Според официалните документи, с които в. „Строител" разполага, обществената поръчка с предмет „Рехабилитация, реконструкция и ремонт на читалище „Просвещение" в гр. Брезник и читалище „Пробуда" в с. Ноевци" е обявена със Заповед № 1 - ВП-91, подписана от кмета Христо Миленков на 5 май 2010 година. Срокът за получаване на тръжната документация изтича на 4 юни в 16, 30 часа. Подготовката и подаването на офертите трябва да приключи една календарна седмица по-късно - на 11 юни (пак в 16. 30 ч.), защото мястото, датата и часът за провеждане на процедурата също не подлежат на никакви обструкции: заседателната зала на община Брезник, 14 юни 2010 г.,9. 00 ч сутринта.Ако човек трябва да се придържа към един от фундаменталните принципи на нормалното битие - око да види, ръка да пипне - едноседмичният срок за подготовката и подаването на офертите е повече от абсурден. Освен ако не става дума за местен строителен предприемач, който е наясно и с физическото състояние на двете сгради, и със строителния „капацитет" на общинската трудова борса.Въпреки това в уречения срок оферти подават общо 32 фирми. Две трети от тях са с адресни регистрации в София и Перник, но не липсват и „пришълци" отдалеко - Благоевград, Ямбол, Пазарджик и... съседна Гърция.Критериите, по които комисията, начело със заместник-кмета на община Брезник Георги Лазаров, трябва да избере най-достойния, са стандартни: цена, време на изпълнение, гаранционни срокове и брой безработни, наети от местната трудова борса. Обещанията обаче, с които пазарджишката фирма „Термикс ЕС" ООД грабва завинаги сърцата на членовете на комисията, са повече от екзотични: изпълнение на поръчката - 45 календарни дни, гаранционен срок - 150 години (по пет десетилетия за трите основни „пера" - фасада, покрив и вътрешни СМР).Фактът, че цената на „Термикс ЕС" ООД е с около 160 000 лв. по-висока от предложението на едноличния лидер по този параграф - фирма „Данис Д" ЕООД, не прави впечатление никому. Също толкова безучастно членовете на комисията подминават и друг важен момент: „Термикс ЕС" обещава, че ако спечели поръчката, ще наеме „цели" 78 строители, регистрирани на трудовата борса.На 18 юни 2010 г. с Решение № ВП-109 на община Брезник, пазарджишката фирма „Термикс ЕС" е обявена за победител. Седмица по-късно собственикът на „Данис Д" ЕООД Димо Боянов атакува резултатите от конкурса пред Комисията за защита на конкуренцията, която на 6 юли  образува по случая производство№ КЗК/512/2010 година.Аргументите, с които Димо Боянов тръгва на война срещу собствената си община, са три.Първо - „Термикс ЕС" ще прибере 831 464 лв. (с включен ДДС), докато той ще свърши работа само за 694 770 лв. (пак с ДДС), в което е включил и собствената си печалба в размер на 10 процента.Второ - „Термикс ЕС" обещава да изпълни поръчката за 45 календарни дни. Срок, който не е нереален, а направо... невъзможен. Поне в условията на българската действителност, където всяка коза си е за свой крак, независимо от това дали става дума за обикновен бачкатор или за доставчик на строителни материали. Да, признава Димо Боянов, този срок и необходимото качество могат да бъдат постигнати, но някъде на Запад. И то само при условие, че строителите са висококвалифицирани специалисти, а фирмата изпълнител разполага с достатъчно свободни пари, с които предварително да купи абсолютно всички материали за изпълнението на поръчката.И трето - в момента общинската трудова борса не „разполага" със 78 свободни строители, които „Термикс ЕС" веднага да наеме и които да „опраскат" за нула време двете читалища. В телефонен разговор заместник кметът на Брезник и председател на конкурсната комисия  Георги Лазаров заяви, че това не било абсолютно никакъв проблем. „На борсата са регистрирани общо 550 души, от които 180 са мъже", любезно уточни той.Според Програмата за развитие на община Брезник до 2013 г. обаче положението въобще не е толкова розово. През 2000 г. в общината е имало 9 частни строителни фирми, в които са работели общо 55 души. Четири години по-късно строителните фирми вече са 10, а в тях работят общо 79 души.Според неофициалната статистика всеки трети или четвърти жител на общината от мъжки пол е потомствен дюлгерин. Част от тях са на щат във фирмата на Димо Боянов (около 30 души), други са на гурбет в чужбина, а трети - наливат бетон, зидат и боядисват в София или Пловдив, по черноморските или високопланинските курорти. А останалите просто работят на парче и... на черно. Тоест - пак не са регистрирани на борсата.Какво ще се случи оттук нататък не е трудно да бъде прогнозирано. Производството, образувано по жалбата на Димо Боянов, със сигурност ще извърви задължителния път от Комисията за защита на конкуренцията до Върховния административен съд. Независимо от това дали на първа инстанция строителният предприемач ще спечели, или ще загуби.През това време пазарджишката фирма „Термикс ЕС" ще започне изпълнението на обществената поръчка, защото искане за временно стопиране на процедурата не е правено.След около месец, когато стане ясно, че циментовите и гипсовите мазилки все още не са изсъхнали, а пък китайските тръби, мивки и плочки все още се „размотават" из необятния световен океан, на бял свят ще се появят... дежурните обективни причини: процедурите за осребряване на свършената работа са тромави, катастрофалната междуфирмена задлъжнялост не позволява да се работи с материали на вересия, поради липса на пари за заплати работниците са се разбягали и т. н.Истинското отрезвяване обаче ще настъпи в началото на есенно-зимния сезон, но тогава вече ще бъде късно за каквото и да било. Освен, разбира се, за осчетоводяването на новите харчове, направени за спешния ремонт на прокапалите и протекли реконструирани читалища.Нека да е бизнес! 

вестник "Строител" Публикувано на: 20 август 2010г. в 12:19 часа (Брой #34)

Напълно нормално-корупция и

Напълно нормално-корупция и рушвет са КРЕДО и ВЕРУЮ на подобни фирми!

Не се учудвам на изнесеното в

Не се учудвам на изнесеното в материала,лично съм се убедил в меркантилноста на кмета и зам кмета ви.Те приемат само свои хора и с тях работят за общината ,която представляват.Бяха им предложени проекти в интерес на града, но г-н Миленков отговори,че си имат техни залегнали в общинската стратегия и областна такава.Освен това бяха питали:" Кой е тоя та да ни предлага проекти" и сега задочно им отговарям -роден съм София,син съм на проф.Д.Ботев виден специалист по микробиология,юрист съм,кандидат за народен представител и съм консултирал множество проекти. От тогава гледам скептично на тези бивши апаратчици и " учители " с провинциално мислене и интелект.Тяхното мислене се свежда до това да си оправят децата и да прикупят някой имотец в София,пък с какво ще ги запомнят не е важно.Нищо не направиха и по отношение на Социалната служба-същата бе подчинена на Трън, а те се оправдаваха ,че не знаели за това,докато трънските лобита обикаляха непрекъснато ВПС на БСП,министерството на труда и парламента. Така малката общинка Трън подчини по голямата Брезник в социално отношение.Заслуга тяхна.С една дума след нас и потоп.Следващият им ход е може би и общината да мине към Трън до края на отиващия си мандат.Сега само чакам да им изтече мандата за да се опитам да работя с новата власт.

Най-богатата държава! Крадат,

Най-богатата държава! Крадат, крадат здраво и още има, а в затвора кокошкари само!

..."Как ще ги стигнем

..."Как ще ги стигнем американците..."?!?
За съжаление, това е голата истина ! Не само за Брезник, но и за цялата ни държава!

Леле какъв материал за

Леле какъв материал за прокуратурата и останалите след това инстанции! Размер на далаверата ... 500000 лева по сметките от първия ред в публикацията. Далавера, далавера - всичко е алъш вериш: все чуждици думи, освен "всичко е", а като ги махнем се получава "Далавера, далавера алъш вериш". Горната публикация е като наръчник по големите далавери, та се сетих за първия скандален търг в зората на демокрацията за едни бензиностанции ... някой обяви цена за първата някакви милиони за една и много ниски цени за останалите бензиностанции, конкуренцията се отказа и той също се отказа, но само от първата ... пропуска беше липса на санкция ако се откаже само от едната или беше нищожна. В Перник пък описваха далавери с имоти дето се продаваха и препродаваха. Народеца ни намалява, далаверите си остават. Какво се получава: някой получава възможност за усвояване на парички (не са негови), намират се мераклии за усвояването плюс навлеци разни, врътва се някаква схема, която има доста нелогични елементи, пресата вдига шум плюс телевизийка някоя, минават няколко месеца и се забравя. Ако пък погнат някого, то се завърта едно колело от прокурори,полиция, съдии, адвокати ... и това колелце се върти толкова бавно и тромаво че и там нещата утихват и бавно се изпаряват. И като става всичко това пред очите на младите дето с учене и работа искат да преуспеят .. хукват извън България и не мислят и за връщане. Пълна трагедия! Вестник "Строител" публикуват такава статия, в която описват явни измами ... тук е пре-публикувана и жалкото е че всъщност КАКВО от ТОВА! А чий са парите? На данъкоплатците! В Америка например "профукани" или "немърливо изхарчени" пари на данъкоплатците са сред най-преследваните престъпления съизмерими с неплащането на данъците т.е. срещу държавата и най-ценния й ресурс - хората!
:-) дълга статия дълъг коментар с разни размишления.