Loading

Западна "А" ОФГ програма с участието на "Чорни"(Брезник), "Западно ехо"(Бегуновци) и "Балкан"(Банище)

 

10-ти кръг

26/27 март

15,30 часа

Дивотино – Дружба н

Западно ехо – Китка н

Бенковски – Ерма     с

Солей – Чорни          н

Балкан – Маниш       н 10,30 ч

 11-ти кръг

2/3 април

16,30 часа

Ерма – Балкан           н

Маниш – Чорни        с

Китка – Дивотино    н

Дружба – Бенковски н

Западно ехо – Солей            н

 

12-ти кръг

9/10 април

17,00 часа

Бенковски – Китка   с

Дивотино – Западно ехо     н

Балкан – Дружба       н 10,30 ч.

Солей – Маниш        н

Чорни – Ерма            н

 

13-ти кръг

16/17 април

17,00 часа

Дружба – Чорни       н

Ерма – Маниш          н

Западно ехо –Бенковски      н

Китка – Балкан         н

Дивотино – Солей   с

 

14-ти кръг

30 април/1 май

17,30 часа

Бенковски – Дивотино        с

Чорни – Китка          н

Балкан – Западно ехо           н 10,30 ч.

Солей – Ерма                        н

Маниш – Дружба      с

 

15-ти кръг

7/8 май

18,00 часа

Китка – Маниш         н

Дружба – Ерма          н

Дивотино – Балкан  с

Западно ехо – Чорни            н

Бенковски – Солей   с

 

16-ти кръг

14/15 май

18,00 часа

Чорни – Дивотино   н

Балкан – Бенковски  н 10,30 ч

Ерма –Китка  н

Маниш – Западно ехо          н

Солей – Дружба        н

 

17-ти кръг

21/22 май

18,00 часа

Западно ехо – Ерма  н

Китка – Дружба        н

Бенковски – Чорни   с

Дивотино – Маниш  н

Балкан – Солей         н 10,30 ч

 

18-ти кръг

28/29 май

18,00 часа

Маниш – Бенковски с

Чорни – Балкан         н 10,30 ч

Дружба – Западно ехо          н

Ерма – Дивотино      н

Солей – Китка          н