Loading

Безпристрастен експерт коментира нарушенията в училището в Ноевци

 Проследих внимателно коментарите към различни материали. От тях става ясно, че господата Миленков и Лазаров не се ползват с особено доверие сред съгражданите си и не може да се разчита на безпристрастно експертно заключение относно нередностите в училището. Проверката закъснява не случайно и най-вероятно е замислен и се осъществява сценарий, който да оневини злоупотребилите. Разполагам с копие от жалбата на Петрова до Лазаров и Първанова, към която са приложени седмичните разписания на часовете за І и ІІ срок на учебната 2008/2009 г. на учениците от V-VІІІ клас на ОУ Ноевци, три листа с части от таблици към Образец 1, предоставени от директора Василев на синдикалния председател за гласуване от учителите на синдикално събрание на 13.09.2010г. и извадка от учебен план. Самата жалба е от 5 машинописни страници и настоява за проверка на документи по 7 направления. Нееднократно бяха споменати обстоятелства като близки роднински отношения на управляващите с нарушителите, сливане на ръководни постове с политически, общински и семейни отношения, конфликти на интереси и т. н.. Както за много брезничани, така и за мен възникна подозрение относно безпристрастното, справедливо и честно изпълнение на служебните задължения на отговорните в общината звена и лица по конкретния случай. По тази причина потърсих мнението на експерт от София, като го запознах с наличните факти, обстоятелства и доказателства за изчерпателността, на които вече говорих в предишна статия. Ето част от безпристрастното му мнение, отнасящо се до произтеклите нарушения за 2008 година:

 "1. Съкращението на С. Милчева е извършено напълно обосновано и правомерно, съобразено с професионалната квалификация "специалист" като основен мотив по препоръка на тричленната учителска комисия.

 2. Съкращението на К. Модева е неправомерно и необосновано по следните причини: в начален курс има двама преподаватели с квалификация "специалист" и "бакалавър" т.е. с една и две степени по-нисък образователен ценз от този на Модева-"магистър". Ако има други конкретни причини срещу съкратената учителка, трябва да са обосновани писмено и документирани със свидетелски подписи, което не е направено, още повече че съкращението е извършено няколко дни след това на Милчева, където е спазена процедурата. Възстановяването на работа на Модева след два месеца в значителна степен е компенсирало вината на директора.

 3. Възлагането за изготвяне на седмичното разписание на часовете при V-VІІІ кл. за І срок на съпругата на директора Василева е крайно неуместно по следните причини: Госпожата е преподавател начална педагогика и не е достатъчно компетентна за часовете в прогимназиален етап - това го доказва като изготвя в две поредни учебни години нередовни разписания с различен брой часове от тези, утвърдени от МОН. Предходната 2007/2008 г. учителката би трябвало да бъде санкционирана от директора като една от причинителите на  нарушение на нормативни документи, а не отново да и се възлагат подобни отговорности, по които вече има установени нарушения. Липсата на адекватно отношение от страна на директора и конфликта на интереси води до рецидивиращ сериозен пропуск. От разписанието за І срок на 2008/2009 уч. г. се забелязва, че "Технологии" в VІІ клас се изучават три часа седмично - понеделник V час, четвъртък VІ час и петък ІV час ЗИП при предвиден по нормативните документи на МОМН един час седмично РП.

 4. Грешката явно не е умишлена и може да се оправдае частично, ако след най-много три седмици след започване на учебната година беше открита от преподавателя С. Михайлова и бяха предприети своевременни действия по отстраняването и. Това обаче не е станало до края на І срок, когато е забелязана от учителя, на когото е възложено изготвянето  на разписанието за ІІ срок. Подобна немарливост и безотговорно отношение към преподавателската работа в продължение на цял учебен срок е недопустимо и осъдително, още повече че разпределението на учебния материал е било изготвено правилно, но явно не се познава съдържанието му, както не се познава учебника, съдържанието му, учебната програма, изработени прецизно за един час седмично целогодишно.

 5. При положение, че директорът беше взел мерки за наказание на учителя и целия материал беше предаден още през І срок, защото е конструиран за около 30 учебни часа при реално взети 54 часа общо(2 РП и 1 ЗИП за І срок) нямаше да има умишлена злоупотреба. Злоупотребата започва от момента, в който директорът разбира, че материалът не е взет и решава да прикрие грешката на госпожата, която не се знае какво е правила три вместо един час седмично в продължение на цял срок без да погледне учебника, разпределението, учебната си програма. При това е изготвено и заверено в РИО и още едно разпределение по ЗИП по същия предмет, което явно също не е спазвано. През втори срок директорът решава да се взимат два часа "Технологии" - понеделник V час РП и петък ІV час ЗИП, което е за сметка на часовете по изобразително изкуство, които би трябвало да са два часа седмично по нормативни документи, но в това училище са само един - понеделник ІV час за ІІ срок. Първи срок също се е изучавало само един час в понеделник ІV час, нормативът е 1,5 часа годишно."

 Програмата за 2007/2008 учебна година също е грешно изготвена в частта си в броя на часовете по техническите предмети. Тук може да се намерят някои смекчаващи обстоятелства. Грешният брой часове по изобразително изкуство са водени от И. Ангелова, която е млад учител и допълва норматива си по история и география с часове по ИИ. Грешката по един предмет винаги е за сметка на друг и отговорностите в този случай би трябвало да се потърсят в по-опитните колеги, които водят технически предмети. Само С. Михайлова(старши учител) преподава само технически предмети, останалите водят или само основни предмети(Любомирова-БЕЛ, Асенов-АЕ, Петрова-математика) или допълват норматив с технически предмети(Велинова, Ангелова). Проблемите се дължат основно на пристрастното отношението на директора от гледна точка на връзки, роднинства, дискриминация на основа местожителство и др. Вместо да наложи санкции на безотговорните и немарливи учители и по този начин да предотврати евентуално рецидивиращи грешки, решава че е по-далновидно да отстрани неудобните учители с общите усилия на своите хора в колектива.

 През 2009 година напрежението ескалира и се подготвят заговори, който по своята драматургия и артистичност съперничат на най-добрите творби. За тях ще ви разкажа следващия път.

Четете, четете, ама много

Четете, четете, ама много четете коментарите, драги учители от Ноевци, иска ви се хората да мислят, че не ги четете, но никой не ви вярва. Чичко Миленков, Лазаров, Стоилов, Василеви, новата директорка Асенова, Ангелава и всички учители също ги четат и отчаяни коментари пишете, и сравнявате хората с въшки, защото няма как да отречете, че сте затънали до гуша в нарушения. Продължавате безобразията на Василеви като си сформирате "страхотни" комисии от сгафилите учители, заинтересовани да участват в тях и да унищожават документи, доказващи престъпната им безотговорност. Като не отговорихте на въпросите, поставени по-горе, все едно потвърдихте участието на най-спряганото име Михайлова в нарушенията, в тази комисия.

светлето стана нарицателно

светлето стана нарицателно име на.../абе, сещате се/, вече никой не я пише с главна буква като собствено име, това явление ли е или пък новина

Като им кажеш на даскалите

Като им кажеш на даскалите истината и почват да се праят на ученици големи подляри са

И да ти кажа - аз съм ученик,

И да ти кажа - аз съм ученик, но не твой! И не понасям тъпи ......!!!

Ма каква светланка ма! Ако аз

Ма каква светланка ма! Ако аз съм светланка, ти си Герганка! Защо си мислиш, че някой от колегите ти чете простотиите ти и ти обръща внимание?! Кви учители, кви пет лева?!

Ще ти кажа, скъпа светланке,

Ще ти кажа, скъпа светланке, че сравненията ти с паразити са твърде нескопосани, защото ти самата си паразит и паразитираш на гърба на деца, а това е недопустимо дори чичко ти да беше собственик на училището. Ти буквално осакатяваш децата, защото си некадърна, безотговорна, невъзпитана, неграмотна, подла, мързелива и това се доказа. За да си педагог не е достатъчно само да имаш връзки, трябва и малко морал и много други неща, които явно ти липсват. Много удачно те сравниха с въшката от въшливия кожух/общинското управление/. Въшките не са хората от коментарите, колкото и досадни да са ти, а такива "учители" като теб. Ти си позор за учителската професия!!!

А кво че кажеш за "въшка

А кво че кажеш за "въшка непопарена"?!? Като не я познаваш - погледни се в огледалото!

Петрова ли? Не я познавам, но

Петрова ли? Не я познавам, но знам, че е ефикасен препарат против въшливи кожуси според метафорите от предишните коментари. Пожелавам и успех!

МОЛЯ ВИ, КАЖЕТЕ МИ САМО КОЯ Е

МОЛЯ ВИ, КАЖЕТЕ МИ САМО КОЯ Е ПЕТРОВА

Вие нищо не знаете, като опре

Вие нищо не знаете, като опре ножа в кокала, нищо не сте чули, не сте видяли, не знаете къде сте се подписвали и колко часа сте вписвали собственоръчно в материалната книга, дневници, бележници, не знаете дори въз основа на колко часа сте оформяли оценките на учениците, по какъв учебник сте учили, колко урока има в него, какво правите в часовете,....! Изведнъж получавате пълна амнезия, но друг е луд и ви е виновен за машинациите! Какво знаете тогава? Да се напъхате в комисията по унищожаване на документите за да си покриете на бърза ръка следите от нередовните часове, фалшификации и корумпирани действия години наред, да направите по сценарий някой и друг педагогически съвет или синдикална сбирка с една единствена цел - да унищожите тези, които не си затварят очите за безобразията ви!