Loading

Общината в Брезник дава 63 000 лева за зимна поддръжка на пътищата

 Услугата включва снегопочистване и обезопасяване на шосетата срещу хлъзгане. Обявена е обществена поръчка, а критерият за възлагане ще бъде най- ниска цена. Поръчката се финансира с целеви средства за зимно поддържане на общинската пътна мрежа от Министерството на финансите. Заплащането ще се извършва с доказване на обема извършена работа на базата на протоколи. Обособени са три позиции – район Красава на стойност 30 480 лв. с ДДС и обща дължина на шосетата- 47.9 км., район Гърло- Конска на стойност 27 432 лв. с ДДС с дължина 42 км. и район Кошарево- Слаковци с дължина 28.5 км на стойност 18 288 лв. с ДДС. Кандидатите могат да участват за повече от една позиция. Те трябва да декларират и да докажат, че разполагат с необходимата механизация за снегопочистване и опесъчаване, както и с техника за извличане на закъсали МПС-та, като посочат конкретно машините, с които ще работят в избрания район и представят заверени копия на талоните им или договор за наем на техниката. Офертите ще се подават до 16.30 часа на 8 октомври, а ще бъдат отворени на 9 октомври.

Източник: Градски вестник - Перник

www.btv.bg/shows/btv-reporter

Ама си го написал поне

Ама си го написал поне правилно, а колко е достоверно не знам......................

Кои ли небрежар ште се хване

Кои ли небрежар ште се хване този пат? Или ште има пет трактора и само един ште си върши работата като хората, аз сам патил по патищата и само Асен се озова и ми помогна... Пак ли тракторите на Камен Дънков ште варшат работата на останалите ?