Loading

От месец септември в град Брезник стартира обучение по две минни специалности

По искане на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ПГЕМП „Христо Ботев“ - Перник стартира обучение по две минни специалности в гр. Брезник

Започва кампания в Брезник за набиране на кандидати

От месец септември в град Брезник стартира обучение по две минни специалности – минна електромеханика и добивни и строителни минни технологии. Инициативата е на „Трейс рисорсиз“ ЕООД и е част от дългосрочната стратегия на дружеството за осигуряване на необходимите  специалисти за минно-обогатителния комплекс, който предстои да бъде изграден по проект „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 ЗПБ метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от площ Брезник, находище Милин камък”. Това са първите стъпки на компанията в изпълнение на ангажимента към хората от община Брезник да бъдат наемани на работа с приоритет.

Обучението ще се провежда от ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник, но на територията на град Брезник в сградата на ПГСС „Никола Вапцаров“, която е на достъпно място и предлага удобна и приятна среда за обучение. Само част от учебните занятия ще са в ПГЕМП „Христо Ботев“ – Перник и в такива случаи транспортът до гр. Перник ще бъде осигуряван от „Трейс рисорсиз“ ЕООД. ПГСС „Никола Вапцаров“ разполага с оборудвани компютърни кабинети с неограничен достъп до Интернет, за да се улесни образователния процес. При интерес от тяхна страна, обучаемите могат да получат допълнително удостоверение за компютърна грамотност.

 През месец юни и юли, 2013г. в гр. Брезник ще се проведе информационна кампания за възможностите за обучение, които ще се предоставят на жителите на града. Кампанията е насочена към всички, които имат желание да придобият диплома за средно образование с професионална квалификация „минен техник“. На приетите кандидати в двете паралелки, ще бъдат осигурени стипендии по време на обучението, както и възможност за работа в „Трейс Рисорсиз“ ЕООД  при успешно преминаване на обучението.

Учебните занятия ще се провеждат в задочна форма и са разпределени на 3 /три/ сесии годишно, всяка от които с продължителност 3 /три/ седмици. Обучението е с обща продължителност 4 години и завършва с полагане на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. За улеснение на учащите в тези две паралелки са предвидени безплатни учебни помагала.

Начинанието е част от поредицата мерки, свързани с осъществяването на намерението на дружеството да наема на работа предимно  хора от община Брезник в периода на експлоатация на мината. Предвиждат се още  мерки в подкрепа на студенти, приети във висши учебни заведения по търсени от дружеството специалности, както и осигуряване на възможности за хора със средно образование да придобият професионална квалификация в лицензирани Центрове за професионално обучение. Целта е да се насърчи придобиването на необходимото ниво на квалификация от гражданите на община Брезник. При успешна реализация на планираните дейности, “Трейс рисорсиз“ ЕООД ще осигури необходимите за работата си местни кадри, а очакваният ефект за хората в общината ще бъде намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт.

На 25-ти юни /вторник/ от 17.30 часа в голямата зала на Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник ще се проведе информационна среща, като част от кампнията, на която ще се представи презентация и ще бъде отговорено на въпросите на всички заинтересовани. От 19-ти юни до средата на месец юли, в информационния център на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще се провеждат консултации за интересуващите се и ще се приемат документи за кандидатстване.

 

Повече информация на  http://www.thrace-resources.com/news/company

четиво за леваци

четиво за леваци

Купихте ставрев чрез склада

Ремонт му прават майстори от русе Богате лъжци