Loading

Ще подменят уличното осветление

Общината ще подмени уличното осветление в 33 населени места без село Непразненци, където електропреносната мрежа минава през частни парцели. Предвидени са 1 428 енергоспестяващи лампи ,които ще бъдат монтирани в 32 села и центъра на Брезник. Когато бъде направена подмяната, новите тела ще светят по цяла нощ, но това няма да обремени общинския бюджет, тъй като разходът на енергия ще бъде еквивалентен на сегашния. В село Велковци пък ще приложат експеримент - към всяка лампа ще монтират и соларен панел. Така осветителните тела ще се захранват от слънцето и ще има още по-голяма икономия на ток. Реконструкцията на електропреносната мрежа ще се извърши с финансиране по програмата за развитие на селските райони.

Цялата модернизация ще струва един милион и половина.

Павилиона пред блока на ДЗРЧ

Павилиона пред блока на ДЗРЧ да не го ползват за диспечерски пункт, имат напредък подместен е така професионално за да затвори подхода към блока.Нищо че по сега действащия план точно там излиза улица. Браво на Общинското ръководство очаквам ,че напълно ще бъде затворен този подход за да се угоди на някой елементи в града.

Браво, това е една чудесна

Браво, това е една чудесна новина!