Loading

Бюджетът на община Брезник – със 190 хиляди по-малко

Сериозно намаление на общински бюджет ще се наложи в Брезник за тази година - стана ясно на среща на общинското ръководство с председателите на групи съветници. С почти 190 хиляди лева по-малка е рамката за 2011 година. Общината ще може да похарчи 3 милиона и 250 хиляди лева. Планираните собствени приходи са без изменение , но те съставляват около 10 процента от общия бюджет. Рязането на парите няма да доведе обаче до съкращаване на хора от учрежденията, които се издържат от бюджета. Осигурени са парите за здравеопазване, образование и социални дейности. Ограничени са ремонтите на сгради и пътища, които не се извършват по проекти, а със средства от бюджета.Не се предвижда общината за влезе в дефицит през 2012 година.

Ще потърсим отговор на

Ще потърсим отговор на въпроса.Но проблемът май не е само на тази улица.

Миналата година платих

Миналата година платих 300лв.данъци,но контейнерите с боклук са пълни от 10 дни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какво става с боклука?

Какво става с боклука?

От 11 дни на улица "Д-р

От 11 дни на улица "Д-р Йордан Стефанов" не са изхвърляни кофите за смет.

От 10 дни на улица "Д-р

От 10 дни на улица "Д-р Йордан Стефанов" не са изхвърляни кофите за смет.