Loading

Какво ще обсъжда Общинският съвет на предстоящата сесия?

На 21.04.2011 г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение" град Брезник ще се проведе заседание на ОбС Брезник.
Ето и по- важните въпроси, предвидени за разглеждане в дневния ред на заседанието:
1. Сведение за дейността на РУ „Полиция" град Брезник през периода от 01.01.2010г до 31.12.2010г

2. Докладна записка относно вземане на решение за кандидатстване и сключване на договор за банков кредит

3. Докладна записка относно развитието на спорта в Община Брезник.

4. Докладна записка относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

5. Докладна записка относно отдаване на имоти - общинска собственост под наем.

6. Докладна записка относно допълнение на списъка на общинските мери и пасища, определен с решения №№ 186/28.05.2009г и 309/22.04.2010г на ОбС Брезник.

7. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за част от имот № 241 в размер на 370 кв.м. придаваема към УПИ ІІІ-242 „ЗА ЧЕРКВА" в квартал 3а по РП на с.Садовик

8. Докладна записка относно допълнение към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

9. Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост за имоти на територията на с.Банище, с.Слаковци - община Брезник

Като никой от общината не

Като никой от общината не иска да отговори ще питаме някой знаещ. В знанието няма нищо лошо, невежеството е по-опасно. Общинарите обаче го предпочитат, по-лесно се управляват овчици.

Петрова знае всичко - нея

Петрова знае всичко - нея питайте!

Предполагам, че трябва да се

Предполагам, че трябва да се обърнете към председателя на общинския съвет!

Тия докладни записки кой ги

Тия докладни записки кой ги прави? Има и други проблеми, които да влязат в докладни записки, ако се чува гласа на обикновения жител на тази Община, но какъв е реда това да стане?

Тия докладни записки кой ги

Тия докладни записки кой ги прави? Има и други проблеми, които да влязат в докладни записки, ако се чува гласа на обикновения жител на тази Община, но какъв е реда това да стане?