Loading

Местни сурвакарски игри в селищата от Община Брезник 13-14 Януари

1/. село Бегуновци - НЧ "Просвета - 1922 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри на площада пред читалището организира от кметство с. Бегуновци
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство с. Бегуновци

2/. село Велковци - НЧ "Граовска пробуда - 1928"
13.01.2012 г. - н.ч.: 20.00 ч. - събиране и заминаване на сур. група за среща в с. Сопица
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ "Граовска пробуда - 1928 г." с.Велковци
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. до 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ "Граовска пробуда - 1928 г." с. Велковци

3/. село Сопица - НЧ "Светлина - 1932 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 20.00 ч. - запалване на ритуален огън и среща със сурвакарските групи от с. Велковци и с. Расник
място: на площада в с. Сопица
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина - 1932 г."
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. до 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина - 1932 г."

4/. село Слаковци - НЧ "Искра - 1932 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 20.00 ч. - запалване на ритуален огън
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ "Искра - 1932 г."
14.01.2012 г. - н.ч.: 09.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ "Искра-1932 г.", с. Слаковци

5/. село Ноевци - НЧ "Пробуда - 1931 г."
14.01.2012 г. - н.ч.: 06.00 ч. до 17.00 ч - обхождане на къщите в селото от сур.група и запалване на ритуален огън
организира: НЧ "Пробуда-1931 г.", с. Ноевци

6/. село Садовик - НЧ "Дебелец - 1932 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ "Дебелец-1932 г.", с. Садовик
14.01.2012 г. - н.ч.: 09.00 ч. до обяд - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кмество и НЧ "Дебелец-1932 г.", с. Садовик

7/. село Гигинци - НЧ "Искра - 1952 г."
13.01.2012 г. н.ч.: 18.30 ч. - запалване на рит. огън и отпътуване за с. Елов дол и с. Чепино
място: на площада в селото
организира: кметство с. Гигинци
14.01.2012 г. - н.ч.: 07.30 ч. до обяд - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство с. Гигинци

8/. село Кошарево - НЧ "Пробуда - 1927 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 23.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ "Пробуда -1927 г." с. Кошарево
14.01.2012 г. - н.ч.: 09.00 ч. до обяд - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ "Пробуда -1927 г." с. Кошарево

9/. село Долна Секирна - НЧ "Иво войвода - 1928 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостува сурвакарска група от гр. Лесковац, Р Сърбия
място: на площада в селото
организира:сурвакарската група при НЧ "Иво войвода-1928 г." село Долна Секирна
14.01.2012 г. - н.ч.: 09.00 ч. до 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: сурвакарската група при НЧ "Иво войвода-1928 г." село Д. Секирна

10/. село Банище - НЧ "Просвета - 1928 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ "Просвета - 1928 г."
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. - гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщете от с. Банище
организира: кметство и НЧ „Просвета - 1928 г."

11./ село Непразненци
13.01.2012 г. - н.ч.: 20.00 ч. - запалване на ритуален огън и сур. игри
място: на площада в селото
организира: кметството на с. Непразненци
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 17.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур. група
организира: кметство
12./ село Ребро
14.01.2012 г. н.ч.: 09.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на селото от сур. група
организира: кметството на с. Ребро

13/. град Брезник - НЧ "Просвещение 1870"
22.01.2012./неделя/ - "СУРВА В БРЕЗНИШКО"- 2012
ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА СУРВАКАРСКИТЕ ГРУПИ
място: пл."9-ти септември" град Бразник /площада пред читалището/
н.ч.: 13.00 ч. - сурвакарско шествие на групи от Брезнишко и региона
18.00 ч. - запалване на ритуален огън, сурвакарски игри и илюминации

Заповядайте!

22.Януари.2012 /неделя/ -

22.Януари.2012 /неделя/ - коригирано е!
Благодаря за забележката!

Въпрос към кмета:- Г-н

Въпрос към кмета:- Г-н Узунов, кога всъщност ще бъдат кукерите в Брезник, на 21януари-събота, който е работн ден или на 22 януари-неделя? Нещо не е ясно и моля да уточните,за което благодаря предварително.

Моля да уточните и да

Моля да уточните и да инфомирате за датата на провеждане на събитието в гр. Брезник, тъй като в друга публикация в сайта е посочена дата 22 януари. Благодаря!