Loading

Община Брезник обявява конкурс за длъжността експерт - супервизия

Във връзка с изпълнението на проект „Социална услуга „Домашен помощник" Община Брезник обявява конкурс по документи и събеседване за следната длъжност:
- Експерт - супервизия
 

Изисквания за длъжността: висше образование по някоя от специалностите: социални дейности, социална педагогика, психология, друга релевантна специалност, опит при изпълнение на минимум един проект по Програма ФАР на ЕС и/или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", опит в работа с хора с увреждания е предимство; компютърна грамотност.
Документи: Заявление за кандидатстване по образец, автобиография по образец, диплом за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, документи, доказващи професионален опит, препоръки (препоръчително).

Условия: заетостта е за 12 месеца, граждански договор, 15 часа заетост на месец, почасово заплащане.

Срок за подаване на документи: до 15:00 часа на 28 февруари 2011 г. При изпращане по пощата важи датата на получаване.
Документите се подават по електронен път на e - mail: mircheva_obbreznik@abv,.bg или на адрес: 2360 гр. Брезник, ул."Е.Георгиева №16- Община Брезник - За проект № BG051PO001-5.2.06-0228-С-0001 по ОП РЧР. Приема се само пълен комплект документи в запечатан плик (или сканирани - по електронен път). Документи могат да се подават и на място на изпълнение на проекта:

В сградата на „Дневен център за стари хора"на адрес гр.Брезник ул. „Радослав Григоров" №6А

Събеседването ще се проведе с кандидатите одобрени на етап документално съответствие.

Пропуснали са да посочат като

Пропуснали са да посочат като изискване:
1. Трите имена на кандидата,
2. ЕГНТ-то,
3. Документално съответствие-цвят на бланката, червен, колкото по-червен, толкова по-добре.
Да бяха само Лазаров и Ставрев щеше да е супер, а то............

Протежетата на

Протежетата на Лазаров,естествено,както беше до сега.Случайни хора нямат място в общината.Огледайте се и сами преценете.

За съжаление е така. Не е

За съжаление е така. Не е важно какво знаеш , колко можеш ,а какви връзки имаш. Жалко!Всички знаем и отлично разбираме ,че този конкурс ще е като всички останали - демек я да видим сега "кой - кого"?Дали пък протежетата на Лазаров и този път ще спечелят или пък на онзи,как му беше името..... ааааа да, Ставрев.Е,дерзайте,защото малко ви остана та си намърдайте като за последно ВАШИ хора, пък другите да оцеляват както могат.

От общината персонала има

От общината персонала има деца - нека те първи се явят на този "конкурс" защото сигурен съм, че човека вече е намерен.....