Loading

Сесия на Общинския съвет в четвъртък

Състоянието на социалните услуги в общината е първа точка от дневния ред на предстоящата сесия.Домашният социален патронаж обслужва възрастните хора в града и 21 села в община Брезник. Обслужват се 132 лица.Част от предлаганите услуги са:

- Ежедневна доставка на топла храна; хигиена на жилищните помещения; закупуване на храни и вещи от първа необходимост; закупуване на лекарства и др.

В дневния ред на сесията е включено и обсъждане на Докладна записка относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Брезник" на д-р Татяна Христова - лекар в СБАЛВБ "Д-р Й.Стефанов" - Брезник.

За втори път се предлага одобрение на Подробен устройствен план на централната градска част

Тези, дето работят в

Тези, дето работят в социалния патронаж взимат луди пари от програми, а вечно се мотаят по града. Дано като минат изборите новият кмет да направи там ЧИСТКА. Разни роднини на Миленков, протежета на Лазаров, дъщери на някоя друга от общината и барабар с шефката им Гинка да БЪДАТ СМЕНЕНИ!! Какво е това безобразие, едни и същи взимат допълните пари , а за останалите няма и стотинка. Така ли трябва да бъде Другаю Лазаров??? Искрено се надявам, че новият кмет ще спре тази прочна практика и ще смени повечето народ от социалния патронаж.

Кого залъгвате ,ако е себеси

Кого залъгвате ,ако е себеси сте успели не се хвалете с това.А ми я кажете колко пари от "социалната" ви деиност откраднахте