Loading

Трейс Рисорсиз ЕООД чака ОВОС за Брезник

Преди окончателното решение ще се изчака приключването на процедура по изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), започнала с Решение на РИОСВ Перник от 18 юли 2011. Това стана ясно след проведения на 10 август Ден на отворените врати на обекта на компанията в Брезник.

От възможността да зададат своите въпроси на ръководството на фирмата се възползваха около 20 жители на общината, представители на Инициативния комитет на потивниците на златодобива, неправителствени организации и медии.

При реализирането на инвестиционното предложение за добив на злато от находището „Милин камък" в община Брезник ще бъдат създадени 200 нови работни места, обясни административният директор Ина Михайлова. Отворено за посетители беше и ядкохранилището на геоложката фирма в Брезник.

Основните питания на местните жители бяха свързани със статута на земята при бъдещата реализация на инвестиционното предложение, при условие че тя попада в рамките на планирания рудник, с евентуалните екологични рискове от работата на обектите, както и с възстановяването на терените след приключване на дейността. От фирмата изясниха, придобиването на земята, необходима за рудника и фабриката към него, ще става след договаряне по пазарни цени.

По отношение на притесненията от екологични рискове от организацията обясниха, че проектирането на фабриката и подземния рудник ще се извърши по съвременните методи и технология съгласно нормативните документи, а рекултивационните проекти ще се прилагат успоредно с експлоатацията на находището. Трябва да се има предвид, че планираните производствени обекти са на два километра южно от града, извън границите на хълма Бърдото.

„Трейс Рисорсиз" ЕООД работи и ще работи съобразно нормативните документи по Закона за опазване на околната среда, Закона за подземните богатства и Закона за биологичното разнообразие, в условия на прозрачност и информиране на жителите на община Брезник, увери Михайлова.

Източник: http://ipernik.com/

"ТОЯ", който е написал тази

"ТОЯ", който е написал тази статия е много нежен и внимателен с Треис Рисорзис. Дали вече не е назначен на ПЪРВОТО от ДВЕСТАТЕ работни места.
Хораааа, СЪБУДЕТЕ СЕ! Ако не знаете за какво става на въпрос чуйте и вижте за Челопеч. При нас няма да е нищо по-различно, каквото и до ви казват!