Loading

Царува цар Селевкия 37 години и завърши своя живот под града Брезник

Има една група във фейсбук която се казва Да опазим Брезник от добива на злато , където брезничани са се събрали да дискутират вредите от добива на злато в региона, но същевременно са кчаили много интересни исторически снимки. Избрахме няколко, които да споделим с читателите на сайта на жителите на Брезник и околните села. Стари снимки на Брезник.

Направи ми впечатление коментар под снимките: “Цар Асен 927-967… След това се издига друг цар на име Селевкия и неговото прозвище бе Симеклит. И този прочее излезе от планините наречени Витоша и отиде на полето наречено Романия. И този създаде пет града на българската земя Пловдив, Срем, Брезник, Средец и Ниш. Царува цар Селевкия 37 години и завърши своя живот под града Безник…”

Из “Сказание за Енох Исая”

Къде е буквата Р.... на

Къде е буквата Р.... на БРЕЗНИК ???

Къде е буквата Р.... на

Къде е буквата Р.... на БРЕЗНИК ???

Спомени, спомени! Какви

Спомени, спомени! Какви времена бяха,а какви настанаха!