Loading

Брезнишкият край остава златен

Златото и залежите на злато в региона остават недокоснати засега. Общинският съвет в Брезник е възразил категорично срещу  добив на злато!

Съветниците са отхвърлили вчера единодушно решение на РИОСВ-Перник за  стартиране на процедура за оценка  на въздействието на околната среда за добив на злато в района на лесопарк "Бърдото" на база заявени инвестиционни намерения от фирмата "Трейс Рисорсиз".   

Според брезнишките законодатели разработването на рудник в лесопарка ще окаже пагубно въздействие върху екологията на района. При експлоатация на находището ще бъдат засегнати над 2 000дка земя, от които 1900 дка обработваема площ, обясни Ставрев.

Фиксираната като място за добив местност се намира на 100м от уникалното за страната ни находище на желязна минерална вода, която е застрашена да изчезне, допълни мотивите на съветниците Ставрев.

Разработването на златоносната жила поставяло на изпитание и природни местообитания,както и на защитени видове.   

Решението на РИОСВ ще бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Перник.  

Фирмата "Трейс Рисорсиз" обещава да добива до 300т златна руда годишно, от която след обогатяване ще се получава от 3000 до 5000т концентрат.. По данни на инвеститора под  Брезник лежат 463 217 унции или 14,4 тона злато и 2 100 112 унции, или 65 тона сребро. Съкровището се оценява на близо милиард по борсови цени.

Източник: http://iPernik.com/

Господа, АСАРЕЛ-МЕДЕТ е

Господа, АСАРЕЛ-МЕДЕТ е българска минна компания, която е лидер не само на Балканите а и в световен мащаб.Опитайте се да научите нещо за тях, как работят, какви заплати осигуряват и каква отговорност поемат към държавния бюджет,общината в която работят. И тогава пишете.

Да вярно е това което пишете,

Да вярно е това което пишете, но едно решение на Общинския съвет с категоричното становище тази дейност да не се допуска на територията на Общината не е излишно.При направа на оценката същата с това решение пак ще се обжалва, защото сесиите на Общинския съвет са веднъж месечно и може в интервала да се изпусне 14 дневния срок за решение и обжалване,освен това тези които правят тази оценка още от сега ще знаят че тя в какъвто и вид да бъде представена ще бъде атакувана.
Прочетете решението за оценката но ОВОС то се намира на сайта на Общината, запознайте се със становището на Кмета /глава V/ и ако той пак изпрати уведомление че няма обжалване тогава решението на Общинския съвет може да е малко закъсняло.Жителите на Общината също трябва да знаят мнението на Общинския съвет

Хората взели това решение

Хората взели това решение трябва първо да се допитат до юрист, за да им стане ясно какна процедура обжалват и какво обжалват. На сегашния етап на процедурата няма как да се спре инвестиционното предложение. Необходимо е първо да се изготви оценка на въздействието върху околната среда и след това да се вземе решение от експертен екологичен съвет към РИОСВ-Перник и от директора на инспекцията. Чак тогава имо годно реиение от законова гледна точка да се обжалва /краен административен акт/. Обжалването може да стане само с мотиви по законосъобразност а не по принцип.

Браво не на господата от

Браво не на господата от Общината, а на съветниците. Правете разлика.
Решението е взето от съветниците, а не от кметската управа.

Браво на господата от

Браво на господата от общината. Това е най-правилното и добро решение. Преди всичко трябва да запазим желязната си вода, защото тя е безценно богатство. От нея можем да спечелим много повече.

БРАВО!!!БРАВО!!!Време беше да

БРАВО!!!БРАВО!!!Време беше да се вземе едно мъдро решение!Най- после видяхме разум и в управниците на Брезник!Само така!!! Да опазим родният ни град! Помислете и за цеха за пестициди(отрови)в бившото ДЗС!Дерзайте- брезничани са с вас!

Милиарди, за чия сметка? За

Милиарди, за чия сметка? За сметка на погубената природа и здравето на хората от едне цяла община.МОЖЕМ ЛИ ДА КАЖЕМ С ЛЕКА РЪКА СИЛИКОЗА,ДОБРЕ ДОШЛА.РАДВА ЛИ НИ ,ЗАГУБАТА НА ЖЕЛЯЗНА ВОДА/копаенето ще стигне на 100 метра от водата/,унищожаването на БЪРДОТ,ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ,СЛАКОВСКИЯТ ЯЗОВИР И СЕЛО СЛАКОВЦИ,СЕЛАТА НОЕВЦИ И РЕЖ АНЦИ,ВМЕСТО КИЧЕСТИ ОБЛАЦИ ЗАД БЪРДО ШЕ ГЛЕДАМЕ ОБЛАЦИ ОТ ПРАХОЛЯК,КОЙТО ЩЕ ЗАВИВАТ С ЧЕРНА ПЕЛЕНА ПРЕКРАСНИЯТ НИ ГРАД. НЕКА БЪДЕМ ЕДИННИ.НЕКА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ТОВА.ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВРЕДИТЕ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА