Loading

Писмо до Кмета на Община Брезник от Асарел Медет

Относно: Процедури по ОВОС и ОС на инвестиционно предложение „Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ - метални полезни изкопаеми - златосъдържащи руди от площ „Брезник", находище „Милин камък", землище на гр. Брезник, община Брезник, област Перник

Трейс Рисорсиз ЕООД има намерение да разработи находище "Милин камък" в съответствие с най-добрите практики и техники за добив и преработка на златосъдържащи руди и с минимален екологичен отпечатък. В изпълнение на политиката по корпоративна отговорност на Асарел Медет АД, дъщерната компанията ще инвестира в устойчивото развитие на местните общности и ще се превърне в основен двигател за подобряване на стандарта на живот и благосъстояние им.

Ще се радваме, ако в изпълнението на тези ангажименти, имаме Вашата подкрепа, обратна връзка, възможност за отворена и равноправна комуникация по всички въпроси от общ интерес.

Управител: п
/Димитър Цоцорков/

Източник: http://breznik.info/

Явно няма какво да кажете по

Явно няма какво да кажете по разглежданите теми, защото нямате мнение

ОТНОВО ????? - вие с

ОТНОВО ????? - вие с българския език и писменост - как сте

?????

?????

какво да - да виждаш че нещо

какво да - да виждаш че нещо се е променило

да

да

ДА БЕ ДА

ДА БЕ ДА

живея в брезник и не съм

живея в брезник и не съм кьорав - всичко се вижда и се надявам пак да дойдеВИДОВДЕН

защо?

защо?

защо?

защо?

защо?

защо?