Loading

Прекъсвания в електрозахранването - ЧЕЗ 12-16.Декември

12-16.12.11.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти Община Брезник за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати; оперативни превключвания; реконструкции на електропроводи /подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове/; кастрене; профилактика на трафопостове. 

На 12.12.2011 г. /10.00 - 12.00 ч./ - гр. Брезник - ул. „Мала река", ул. „Шипка", ул. „Владо Радославов"

На 15.12.2011 г. /13.00 - 16.00 ч./ - с. Горни Романци, с. Красава, с. Озърновци, с. Брусник, с. Завала, с. Ярославци

Източник: ЧЕЗ

 

и

и

еееееееееее

еееееееееее

еееееееееее

еееееееееее

3

3