Loading

В община Брезник все още има затворени пътища

По данни на Агенция пътна инфраструктура от 17,30 часа все още е затворен път II-63 Брезник - Мещица поради навяване и преспи. Обходен маршрут през Батановци.

А сайтът на община Брезник съобщава, че са затворени още  пътят Брезник -Видрица и Брезник - Божурище. Публикуван е и списък на пътищата и улиците и задълженията за тяхното почистване.

Списък на републикански, общински пътища и улици в гр. Брезник, на които се осъществява зимно поддържане със средства на общинския бюджет

Републикански пътища в границите на гр. Брезник, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник:

№ по ред

№ на пътя

Обект

Километрично

 положение

Дължина

/км./

1

Път ІІ - 63

/Перник - Брезник - Трън/

ул. „Георги Бунджулов"

от км.19+699

до км. 22+871

3.172

2

Път ІІ - 811

/Арзан - Брезник - Пали лула/

ул. „Ангел Коцелянов"

от км. 35+000

до км. 38+000

3.000

Всички останали пътища от републиканската пътна мрежа на територията на общината се поддържат и контролират от фирми, наети от „Агенция пътища"

Общински пътища, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник

по

ред

№ на

пътя

Обект

Дължина

/км./

Район Красава

1

PER 3016

Брезник - Красава -Завала

16,4

2

PER 3022

Отклонение махала "Логатор"

2,5

3

PER 3008

Брезник - Гоз

3,0

4

PER 3017

Долни Романци - Горни Романци

5,6

5

PER 3021

Отклонение Брусник

8,0

6

PER 3012

Отклонение Озърновци

8,3

7

МП

Отклонение Язовир "Красава"

2,5

8

PER 3018

Отклонение Ярославци

0,8

9

PER 3023

Отклонение Д. Романци- Арзан

0,8

Район Гърло - Конска

1

PER 3026

Гърло - Муртинци - Билинци

4,3

2

PER 2011

Режанци - Конска - Гърло

8,5

3

PER 3010

Отклонение Гърло през Видрица

3,8

4

PER 3007

Отклонение Садовик

2,8

5

PER 3014

Отклонение Ребро от Трънски път

3,2

6

PER 2006

Брезник - Режанци - Извор - Ребро

13,0

7

PER 3013

Отклонение Конска

2,3

8

PER 3009

Отклонение Кривонос

4,1

Район Кошарево

1

PER 2005

Станьовци - Душинци - Ерул

7,3

2

PER 2004

Гигинци - Кошарево

3,4

3

PER 2015

Станьовци - Банище

4,2

Район Слаковци

1

PER 3020

Отклонение Сопица

1,7

2

PER 2001

Отклонение Велковци

1,9

3

PER 2019

Отклонение Слаковци

1,8

4

PER 2003

Непразненци - Бегуновци

2,6

5

PER 3024

Отклонение Бърдото

2,4

6

МП

Отклонение Сметище

0,3

7

PER 2002

Отклонение Ноевци

2,9

СПИСЪК на улиците в гр. Брезник, на които се осъществява зимно поддържане, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник

№ по ред

Улица

Дължина

/м./

1

"Елена Георгиева"

950

2

"Борис Антов"

690

3

"Октомври"

800

5

"Ясна Поляна"

500

6

"Иван Тимофеев"

520

7

"Александър Филипов"

780

8

"Нестор Петров"

550

9

"Могилица"

420

10

"Цвета Лумбарова"

1380

11

"Синчец"

100

12

"Бреза"

200

13

"Ген. Вл. Заимов"

570

14

"Иван Вазов"

160

15

"Димитър Хранов"

160

16

"Асен Алексов"

160

17

"Евстати Николов"

140

18

"Евтим Стоянов"

110

Всички останали улици в гр. Брезник се почистват от техника и работници на Община Брезник

Източник: Община Брезник Всички останали улици в гр. Брезник се почистват от техника и работници на Община Брезник

 

Най-после малко светлина за

Най-после малко светлина за това кой за какво отговаря!