Loading

Общината отдава земи под наем

Кметът Узунов откри процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на три имота в землишата на Гигинци и Конска. Почти 55 декара се отдават под наем с обща начална тръжна цена около 350 лева на месец, които са облагаеми с ДДС. 

  • Начин на плащане: До 30-то число на месеца за текущия месец. За февруари - до 28 число, а за декември - до 24 число.
  • Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: няма
  • Дата, място и час на провеждане на търга: 16.01.2012 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общината.
  • Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 30.01.2012 год. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общината.
  • Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта - Да използват имотите за земеделска дейност.
  • Размера на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се до 17.00 часа на предния на търга работен ден в касата на общината или по банков път.
  • Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена.
  • Други тръжни условия - за участие в търга следва да се подаде молба и удостоверение за актуално състояние на фирмата, която участва в търга, в случая че същата не е пререгистрирана в Агенцията по вписванията, депозитната квитанция, удостоверение от отдел „МДТ" и удостоверение от Община Брезник, че кандидатът не е длъжник. Същите се подават до 17:00 часа на предния на търга ден. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо - пълномощно.

Подробности по търга можете да откриете на сайта на общината.

Верно ,че е хубаво всичко да

Верно ,че е хубаво всичко да е уточнено и обявено
За това му плащат на Борисов - не да виси по чаршията
и да счетоводсва.
Това всеки да си чисти улицата е пълна глупост.
Не знам пишештия в кои страни е ходил. Няма такава практика
В София не си купуват трактори!

Браво! Хубаво е, че всичко е

Браво! Хубаво е, че всичко е уточнено и обявено. Тия търгове трябва така да стават - информацията да е изнесена предварително и да има достатъчно време да се помисли. Поздравления за общинарите.