Loading

Общинският съвет -Брезник глобява столична фирма

 Общинският съвет в Брезник наложи неустойка на столичната фирма "Магистър - 55" ЕООД  за неизпълнени задължения по силата на закона за приватизация и следприватизационен контрол. Фирмата трябва да заплати на Общината 25 007 лв. Санкцията се налага заради невъвеждане на обекта в експлоатация в срок до края на 2008 г., за което фирмата ще бъде глобена с 15 200 лв. и за неразкрити нови работни места за 2008 г. - 9807 лв.

През 2007 г. Община Брезник е продала обекта, който е бивша собственост на ЗФП „Ал. Димитров" - ДСО „Зърнени храни". Трябвало е да бъде използван като складова база за строителни материали и хранилище за частна архива. Имотът включва дворно място от 4 160 кв.м с построени в него три сгради - горен, долен склад и двуетажна административно-битова сграда със застроена площ съответно 350,444 кв. м и 92 кв.м..

Общинският съвет налага неустойка чак сега, заради практиката, съгласно която следващата година се прави проверка за предишната. В продължение на една година общинската управа е правила опити да връчи покана на собствениците на фирмата чрез нотариус, но писмата се връщали многократно.

„Магистър-55" е изпълнила заложените в договора за приватизация инвестиции. Това са 5 000 лева, които фирмата е вложила от 2007-ма до 2009 година. Не са разкрити 3 работни места, с които дружеството се ангажира.

 

А сина на общинския /Митко/

А сина на общинския /Митко/ дали е точен?