Loading

Отвориха офертите за ремонта на СОУ "Васил Левски" гр. Брезник

На 3ти Май комисия отвори предложенията на дружествата участващи в търга за ремонта на училището. В протокола подробно е описано съдържанието на всяко предложение, констатираните несъответствия и съответно препоръки(където е възмомжно) към фирмите. До 10ти Май участниците трябва да предоставят и останлите документи и други предписания дадени им от комисията. Прилагаме копие от протокола, изложен и на сайта на община Брезник: Протокол №1 за отваряне на офертите за изпълнение на СМР на СОУ "В. Левски" гр. Брезник

da go duhat!

da go duhat!