Loading

Бившият директор на Регионалния исторически музей в Перник Симеон Мильов от този месец ръководи Общинския музей в Брезник

Сред ръководните амбиции на Мильов за институцията  е да обогати събраното и поднесено в еспозициите с изложба и за 5-ти конен полк, установен през 1909 година в Брезник. Това е един от малкото полкове, които получават бойни знамена през 20-те години на 20-ти век, както и на всички военни формирования, пребивавали в града, а после разформировани. Тепърва ни предстои да събираме спомени, снимки, предмети от бита на жителите на Горно Граово с център Брезник, каза Мильов. Има идея общинският музей да се пренесе във военния клуб в центъра на града, която сграда и проектирана от италиански архитект. В момента музеят се намира в красивата сграда на старото класно училище.

Симеон Мильов, който през 2010 г. се пенсионира като директор на Регионалния исторически музей в Перник, е автор на над 200 статии в централния и местен печат, на три самостоятелни книги и няколко в съавторство. Двамата с писателя Иван Ерулски издадоха уникален речник на трънския говор с над 6 000 диалектни думи, много гонетки, гатанки и топоними. Близо половин век Симеон Мильов записва приказки, песни и обичаи в Пернишко. Книгата му „Шетба из Пернишко” доказва, че в Пернишкия край съществуват стотици свети места. Черквите, които съществуват, са една трета от всички светилища на територията на България, казва той. Симеон Мильов е автор и на пикантната книжка „”От дупка, за дупка, у дупка”, наричана скришен фолклор, в която описва еротичната философия на граовеца.

 

източник:градски вестник

Тоя референдум е пълен

Тоя референдум е пълен ташак.

бсп СИ ПРАВИ проверка на бр. живи баби.

Като овце трябва да глосуваме за нещо ,за което нема пари.

Гласуваш ДА, правиш актив на Ставрев.Чеоще тава и още е жив.

За да стане истински музей,

За да стане истински музей, господин Мильов трябва да има съдействието не само на настоящето ръководство на града, но и на
бившите такива, защото в Брезник някъде около 1960-1970г. имаше
доста прилично уреден такъв. Намираше се в днешната банка ДСК, на
първия етаж. В него, освен другото, имаше и сектор за древната история на района. Той се състоеше от намерени и предадени,
древни съдове и части от такива. В две-три стъклени витрини имаше
експонирани десетки златни и сребърни монети, намерени в околностите на града /предимно зад Бърдото/. На всички беше посочена
историческата епохата към която принадлежат и метала от който са направени. При преместването на музея в новопостроената сграда на читалището, тези експонати вече ги нямаше. Каква е причината да ги
няма, никой не е казал, но ако нещата са обратими и могат да се появят отново, те биха допринесли за оформянето на цялостната
историческа хронология на района. Ако ли пък не,-къде са ???