Loading

Брезник се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден''

Началото на кампанията е 9 ч. на 20 април пред сградата на общинска администрация и пред кметствата за населените места от общината.

В Брезник ще се почистват лесопарк „Бърдото”,  квартал „Варош” около депото за битови отпадъци, улиците и коритото на река Конска. Ще бъдат събрани боклуците на отклонението за село Бабица в местността „Тинкова чешма”, пътя за Слаковци – местността „Шарената чешма” и  моста на Конска  по пътя Брезник – Бегуновци преди отклонението за с. Режанци.

В инициативата могат да се включат фирми и организации, като почистят замърсените райони около местата, където се намират. Кампанията се организира от 2011 г. от БТВ.

На самия ден на националното почистване – 20 април, общинската администрация ще предостави на доброволците чували и ръкавици за събиране на отпадъците, както и ще организира извозването им до депото.

В случай, че разполагате с по – голям по обем отпадък, моля да позвъните на телефон: 07751/20-10, 20-34 за по бързо извозване на сметта.

 

източник:mirogled.com

Ако ми предоставят един

Ако ми предоставят един "Калашников", може и да поизчистя малко...ама и бая потрони ще трябват