Loading

Кметство

Платете данъците си с отстъпка

Остават броени дни, в които данъкоплатците могат да се възползват от 5-процентната отстъпка при издължаване на сумата за налозите. До 2 май 2012 г. включително можете да платите дължимите годишни местни данъци и такси с 5% отстъпка.

Община Брезник очаква 86 000 лв. приходи от наеми и продажби

86 600 лв. са очакваните приходи през 2012 г. в общинската хазна на Брезник от наеми и продажби на имоти. Това е заложено в програмата за разпореждане и управление с общински имоти.

Отчет на изпълнение на Бюджет 2011 и Проект на Бюджет 2012 Община Брезник

Община Брезник предостави на редакцията Отчета на Бюджет 2011 и Проекта на Бюджет 2011. По-долу публикуваме и двата документа:

Отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. на Община Брезник  /в лева/

Приходи за държавни дейности

Датата за обсъждане на проекто-бюджета на Община Брезник е променена на 10.февруари.2012

Благодарим на екипа на Община Брезник за адекватната реакция и промяната в датата за обсъждане на Проекта за Бюджет 2012 година!

Ето и коригираното съобщение от сайта на Община Брезник:

 

Кметът на Община Брезник кани гражданите на територията на общината да вземат участие в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА в Малкия салон на читалище “Просвещение 1870” – Брезник от 14.00 часа на 10.02.2012 гл

Допълнителна информация на тел. 07751/24-29

Извиняваме се за причиненото неудобство с промяна датата на публичното обсъждане на проекто-бюджета.

Линк към съобщението: http://breznik.info/

Публично обсъждане на Бюджета на община Брезник

Уважаемо кметство и дами и господа общински съветници,

На 02.февруари сте публикували на сайта на Общината обявление за публично обсъждане на Бюджета на Община Брезник на 06.февруари . Вероятно не сте запознати с упреците към същото събитие в Община Перник - http://www.perunik.com/ , за неспазване на Закона за Общинските бюджети, в чийто член 11. ал.6 гласи:

Бюджетът на община Брезник ще се обсъжда на 06.02.2012г.

Кметът на Община Брезник кани гражданите на територията на общината да вземат участие в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОДИНА в Малкия салон на читалище "Просвещение 1870" - Брезник от 10.00 часа на 6.02.2012 г.

В община Брезник е обявена дървена ваканция

По заповед на кмета на община Брезник е обявена дървена ваканция. Поради лошите метеорологични условия и трудното придвижване на учениците от общината до училищата, учебните занятия за сряда и четвъртък са отменени. Ваканция е обявена и в общините Радомир и Трън.

Общинският съвет ще заседава на 26.01.2012г.

На 26.01.2012 от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение" град Брезник ще се проведе заседание на ОбС Брезник. В дневия ред са предвидени за разглеждане 24 точки,

Въпросът с анонимните коментари бе разискван и на заседание на ОбС Брезник

Като последна точка и решение в същото заседание за издаването на пилотен брой на вестник "Брезнишки вестник" общинските съветници в двадесет и трета точка са обсъждали:  Декларация от ОбС относно сайта за Брезник с Решение № 37 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал.

Брезнишки вестник ще издава общината

На едно от последните си заседания на 20ти Декември 2011 Общински съвет Брезник реши в двадесет и втора точка:

Издаване на пилотен брой на вестник „Брезнишки вестник” с Решение No:36 nа основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

Общината отдава земи под наем

Кметът Узунов откри процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на три имота в землишата на Гигинци и Конска. Почти 55 декара се отдават под наем с обща начална тръжна цена около 350 лева на месец, които са облагаеми с ДДС. 

Кметът на Брезник назначи втори заместник

Новоизбраният кмет на Брезник Васил Узунов назначи двама свои заместници.

Празна общинска хазна е наследил Узунов

Още през първата седмица от кметуването си Узунов алармира , че касата е празна. Днес той потвърди, че не достигат 20 хиляди лева за да бъдат платени заплатите на служителите за последния месец.

Новоизбраният кмет на Брезник ще положи клетва в понеделник

На 07 ноември 2011 г. от 15.00 часа в малкия салон на читалище "Просвещение" гр. Брезник ще се проведе заседание на новия общински съвет, на което   общинските съветници ще положат  клетва и ще  подпишат клетвен лист.

ЗЛАТЕН БРЕЗНИК ИЛИ ЖИВОТ?

ТРЯБВА ДА УСТОИМ НА НАТИСКА,

Разпространи съдържание